Kakadua

nymfparakit
Nymfparakit

En kakadua är en fågel i familjen Cacatuidae. Det finns totalt 23 olika arter av kakaduor.   Det finns ca 45 olika underarter.  Exakt antal underarter varierar allt eftersom nya genetiska studier avslöjar mer information om denna vackra familj. Alla kakaduor tillhör gruppen Psittaciformes, dvs papagojor.

Den i Sverige mest vanliga kakaduan är nymfparakiten.

Elva av alla kakaduor kan hittas enbart i Australien. 7 arter kan hittas i filipinerna, nya Guinea, Indonesien eller Solomon öarna.   Resterande arter har större utbredningsområden.

De flesta arter föredrar att leva i skogbeklädda områden.   De är känsliga för habitatförstöring som förstör deras mat och boplatser.  Det får ofta kakaduor att ge sig ut på fält och orsaka skador på de grödor som odlas där. Många kakadua arter är nu utrotningshotade men det finns också arter som har dragit nytta av människan och nu är talrikare än någonsin. Vissa arter har flyttat in i städer och villa områden där de kan göra mycket skada.

kakadua-silluetDiet

Kakaduor tycker om att äta en varierad diet som innehåller frön, grönsaker, frukt, blommor och enstaka insekter. De flesta arter föredrar att äta i träden men det finns vissa arter såsom Galah kakaduor som föredrar att äta på marken.

I fångenskap är det mycket vanligt att man ger dem kakadua pellets.  Detta kan vara en bra bas men ger dem inte den näringsrika stimulerande kost som de vill ha.  Minst 40% av deras diet bör bestå av färsk frukt och grönsaker sam frön.  Det är viktigt att inte ge sin kakadua för mycket feta frön och annan det mat.  Detta kan vara mycket skadligt och påverka din fågels långsiktiga hälsa.

kakadua-silluetHur länge lever en kakadua?

En kakadua kan precis som fe flesta andra papegojor leva mycket länge.  Det är inte ovanligt för en kakadua att leva längre än sin ägare.  Stora kakaduor kan leva upp till 70-75 år. Det finns åtskilliga rapporter om kakaduor som levt längre än så.  I vissa fall upp till dubbelt så länge.   Mindre kakaduor som nymfparakiter lever sällan längre än 35 år.

Hur väl du sköter din kakadua kan ha stor påverkan på hur länge den lever.vit kakadua